Projekt Wirtualny Kampus ma na celu stworzenie warunków do wykorzystanie technologii informacyjnych do wspomagania tradycyjnego nauczania na Uniwersytecie. Projekt koordynowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO).

W ramach projektu UCZNiKO UMCS prowadzi:

  • platformę zdalnego nauczania Wirtualny Kampus UMCS.
  • system szkoleń i konsultacji dla pracowników uniwersytetu, podnoszących ich kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i wykorzystania platformy zdalnego nauczania (platformy e-learningowej).

Więcej informacji....

Szkolenie dla pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii (2011/2012)

Przykładowa struktura szkolenia zaprojektowanego na platformie.


Obszar dedykowany szkoleniu dla Autorów e-kursów

Obszar, na którym każdy student może ćwiczyć obsługę podstawowych narzędzi platformy Moodle (a więc narzędzi Wirtualnego Kampusu 4P).
Szkolenie dla pracowników Wydziału (2009/2010)
Obszar szkoleniowy dla pracowników dziekanatu Wydziału Pedagogiki i Psychologii