Kurs dla studentów II roku, II stopnia, specjalności Oligofrenopedagogika.

Kurs przeznaczony dla studentów II roku, I stopnia pedagogiki specjalnej (tyflopedagogika).

Kurs dla studentów Pedagogiki Specjalnej I stopnia rozpoczynających studia w 2013 roku.