Kurs przeznaczony dla słuchaczy X edycji studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna"

Kurs przeznaczony dla studentów studiów doktoranckich na kierunku Psychologia