Schemat Ja jawi się w opracowaniach teoretycznych i empirycznych jako układ odniesienia i wzorzec poznawczy w percepcji innych ludzi. Czy rzeczywiście JA ma charakter totalitarny i nadrzędne znaczenie dla przetwarzania informacji społecznych? Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące natury i kształtowania się reprezentacji własnej osoby oraz tożsamości i jej podmiotowych uwarunkowań. Zajęcia podejmują kwestie związane z rolą Ja w spostrzeganiu siebie i innych, w tym także w procesach porównań społecznych. Cześć praktyczna kursu podejmuje problemy metod pomiaru schematu Ja i jego właściwości.

Proszę o kontakt mailowy w sprawie kodu dostępu do kursu. Pozdrawiam, AB