Przedmiot realizowany w ramach Specjalności Społecznej na IV roku Psychologii.
Wymiar godzin: 15h
Forma: Konwersatoria
Tematyka: Wykorzystanie pakietu SPSS w statystycznej analizie danych