Fakultet interdyscyplinarny - Jak porozumniewać się z ludźmi?

Fakultet psychoedukacyjny Trening interpersonalny

Fakultet interdyscyplinarny - Pomagać co to znaczy?

Dynamika małej grupy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych psychologia IV rok specjalizacja psychoprofilaktyka

Ogólny i szczegółowy plan zajęć+ literatura