A token is needed to log in.

Fakultet psychoedukacyjny przeznaczony dla studentów I roku psychologii studiów stacjonarnych.
Cel: przybliżenie studentom problematyki konfliktów - definicji,
płaszczyzn powstawania, sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Kurs dla studentów przedmiotu Psychologia rozwoju
Kierunek: pedagogika specjalna; studia niestacjonarne; semestr letni