Obszar studentów studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Pedagogika