Prawa Człowieka - wykład I rok Pedagogiki Specjalnej, specjalność: resocjalizacja, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr letni 2009/2010