Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej, tryb zaoczny, I rok, semestr I