Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Pedagogika odbywających naukę na studiach stacjonarnych (dziennych).