Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Pedagogika odbywających naukę na studiach stacjonarnych (dziennych).

Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku Pedagogika specjalna odbywających naukę na studiach stacjonarnych (dziennych).