est to obszar informacyjny dla studentówII r. Edukacji dorosłych z doradztwem społeczno-zawodowym (studia niestacjonarne) - uczestniczących w seminarium licencjackim prowadzonym przez dr K. Klimkowską
Jest to obszar informacyjny dla studentów II r. pracy socjalnej (studia stacjonarne) - uczestniczących w seminarium licencjackim prowadzonym przez dr K. Klimkowską
Jest to obszar informacyjny dla studentów II r. pracy socjalnej (studia stacjonarne), specjalności: profilaktyka społeczna i niepełnosprawność w środowisku- dotyczący organizacji zajęć z przedmiotów Elementy terapii zajęciowej oraz Warsztaty terapii zajęciowej.

Ze względu na wizytację przez grupy tych samych placówek, informacje dla obu specjalności będą umieszczane w tym obszarze.

Będą tu umieszczane informacje odnośnie:
  • zagadnień do przygotowania na zajęcia,
  • wizyt w placówkach prowadzących terapię zajęciową.