Kurs dla uczestników podyplomowych studiów "Nauczyciel europejski - studia podyplomowe w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej" współfinansowanych z EFS.
Wymiar godzinowy: WY - 10 godzin
Zajęcia obligatoryjne dla studentów II roku Pedagogiki o specjalności Animator i Menedżer Kultury.Studia stacjonarne, WY, 30 godzin, semestr letni.