CA, 10 godzin, adresaci: słuchacze Studiów podyplomowych w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej.
Kurs dla II roku specjalności Animator i Menedżer Kultury, 15 godzin KW, semestr letni