Kurs dla studentów I roku studiów stacjonarnych Pedagogiki Specjalnej, semestr letni, 15 godz.