Fakultet interdyspcyplinarny dla studentow psychologii

Przedmiot składa się z ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów.