zajęcia fakultatywne dla studentów IV roku studiów niestacjonarnych. Zajęcia dotyczą pracy doradcy zawodowego. podczas kursu studenci uczą się: analizaować dokumenty aplikacyjne, dobierać i tworzyć narzędzia oceny wybranych kompetencji zawodowych, prowadzić  rozmowy kwalifikacyjne i oceniać kandydatów podczas takich spotkań,

Kurs przeznaczony dla studentów III roku pedagogiki specjalnej, specjalność główna: oligofrenopedagogika, studia stacjonarne