Kurs dla studentów III roku psychologii niestacjonarnej. Obejmuje 15 godz. WY oraz 15 godz. KW (część tych ostatnich realizowanych jest w formie e-learningu).

Zajęcia mają charakter praktyczny - realizowane są na terenie oddziału neurologicznego. Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie semestru, po zakończeniu zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez prof. dr hab. E. M. Szepietowską.

"Psychologia kliniczna" dla studentów III roku psychologii niestacjonarnej wieczorowej, semestr zimowy