Kontakt

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z jednostką koordynującą projekt Wirtualnego Kampusu na Uniwersytecie: Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS:


Małgorzata Grad-Grudzińska:

malgorzata.grudzinska@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (081) 537 61 81


Uwaga!
W liście do koordynatorów projektu prosimy wpisać nazwę kampusu (podając wydział, instytut).

Last modified: Thursday, 29 October 2015, 12:50 PM